Jesteś tutaj

Portrety

Strona: 11

Józef Rajski (1868-1936), (fot. 069, 118) rodowity nowotarżanin, wieloletni burmistrz miasta (1907-1922 i 1924-1933), poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia PSL „Piast”, działacz społeczny i ludowy, jeden z najzamożniejszych rzemieślników w mieście, właściciel pierwszej na Podhalu elektromotorowej fabryki masarskiej. Członek zarządu w Okręgowym Towarzystwie Rolniczym, w Powiatowej Kasie Oszczędności, działacz „Sokoła”, współzałożyciel i członek Drużyn Podhalańskich i Związku Podhalan. W czasie pełnienia przez niego funkcji burmistrza wdrożono plan zagospodarowania miasta i powstało wiele obiektów użyteczności publicznej.

Ks. Franciszek Karabuła (1866-1945), (fot. 111, 275) urodził się w Toniach pod Krakowem, szkołę średnią i seminarium ukończył w Krakowie, gdzie w 1913 r. uzyskał święcenia kapłańskie, a w1917 r. zdobył tytuł doktora teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1924 r. pracował jako katecheta i prefekt Bursy Gimnazjalnej w Nowym Targu, w 1926 r. został proboszczem nowotarskiej parafii przy kościele św. Katarzyny. Oddany parafii, dobry organizator sprawił, że ruszyły prace przy budowie nowego kościoła. Organizował misje parafialne i rekolekcje dla inteligencji. Za postawę kapłańską i patriotyczną czasie okupacji niemieckiej kardynał Adam Sapieha odznaczył ks. Karabułę przywilejem noszenia rokiety i mantoletu. Zmarł na zawał serca 4 kwietnia 1945 r. w Nowym Targu.

Franciszek Dworski (1867-1945), (fot. 048) długoletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu, burmistrz miasta w latach 1922-24.

Michał Rekucki (1884-1971), (fot 119) artysta malarz, portrecista i pejzażysta. Urodził się w Nowym Targu, ukończył gimnazjum w Nowym Sączu, w 1907 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uczył się pod kierunkiem m.in. Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa.

Po ukończeniu studiów podróżował po Europie. Gdy wybuchła I wojna światowa walczył w armii austriackiej przeciwko Rosji. Wzięty do niewoli, został wywieziony na Syberię. Po powrocie do kraju w 1921 r. mieszkał w Nowym Targu, ale wkrótce wyjechał do Ameryki, gdzie osiadł na stałe. Jest autorem licznych portretów i pejzaży oraz scen rodzajowych. Pochowany został na nowotarskim cmentarzu.

Kazimierz Baran (1878-1961), (fot. 105) historyk i naukowiec, absolwent Wydziału Historii i Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie i Biblioteki Watykańskiej, nauczyciel geografii i historii w nowotarskim gimnazjum, pierwszy dyrektor Seminarium Nauczycielskiego. Autor wielu prac historycznych, w tym poświęconych dziejom Podhala i Nowotarszczyzny. Opracował wiele dokumentów, m. in. prawa i przywileje oraz statuty cechowe Nowego Targu, lustracje starostwa nowotarskiego. Wraz z Ludwikiem Wyrostkiem napisał pierwszą monografię miasta p.t. „Z przeszłości  Nowego Targu”, wydaną w roku 1948.

Wiktor Ignacy Gutowski (1884-1971), (fot. 117, 310) artysta malarz, literat i wieloletni pedagog gimnazjum, Seminarium Nauczycielskiego i Szkoły Podstawowej w Nowym Targu. Urodził się w Gołyminie koło Ciechanowa. Uczył się w Szkole Rysunków i Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Leona Wyczółkowskiego w Krakowie i w Kunst Gewerbe Schule w Wiedniu. W czasie pierwszej wojny światowej był żołnierzem III Brygady Legionów, uczestniczył w obronie Lwowa w 1919 r. W 1921 r. przyjechał do Nowego Targu, gdzie pracował jako nauczyciel rysunków aż do roku 1958, kiedy przeszedł na emeryturę i przeniósł się do Krakowa. Autor wielu pejzaży, portretów i obrazów religijnych, które zdobią ściany wielu nowotarskich domów. Namalował drogę krzyżową dla kościoła NSPJ, która znajduje się tam do dziś.