Jesteś tutaj

Linki

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska www.europa.eu

Parlament Europejski www.europarl.europa.eu

Komisja Europejska  www.ec.europa.eu

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce www.ec.europa.eu/polska

InforEuro:  www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  RP : www.mrr.gov.pl

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY : www.plsk.eu

 

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE PROJEKT PARASOLOWY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ
PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA- REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013:

PARTNER WIODĄCY:  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska : www.karpacki.pl

PARTNERZY POLSCY: Związek Euroregion "Tatry":  www.euroregion-tatry.eu , www.pwt.euroregion-tatry.eu

Stowarzyszenie "Region Beskidy": www.euroregion-beskidy.pl

 

PARTNERZY SŁOWACCY:

Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie:  www.po-kraj.sk

Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie: www.zask.sk

 

Muzeum i. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu:  www.muzeum.nowytarg.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu: www.mok.nowytarg.pl

Muzeum w Kieżmarku: www.kezmarok.com