„Ocalić od zapomnienia fotografie polsko – słowackiego Podtatrza i Tatr”

- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

  • Wartość projektu: 49 375 €
  • EFRR: 41 968,75 €
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 4 937,50 €
  • Wkład własny: 2 468,75 €

Celem projektu jest ochrona i ocalenie od zapomnienia starych fotografii znajdujących się w placówkach muzealnych jak również w zbiorach prywatnych. Fotografii, które są nieocenionym źródłem wiedzy na temat minionych czasów.

Region Podtatrza i Tatr z bogactwem przyrody, dziedzictwa kulturowego, tradycji był przedmiotem zainteresowania wielu fotografów od początku istnienia tej sztuki. Liczne zbiory fotografii skrywane są jednak, na co dzień w muzealnych szufladach czy prywatnych albumach, rozproszone, niedocenione i nie opracowane oraz niedostatecznie zabezpieczone.

Dostrzegając ten problem realizatorzy projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego oraz słowacki partner; Muzeum w Kieżmarku podejmują starania o zachowanie historycznego dziedzictwa. Zgromadzimy zbiór starych fotografii z kolekcji muzealnych i zasobów prywatnych utrwalając je stosując nowoczesne technologie. Utworzymy cyfrowe archiwum fotograficzne, które nie tylko pozwoli na przetrwanie zagrożonych upływem czasu starych fotografii, ale także stworzy możliwość ich upowszechnienia i udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

  • digitalizacja fotografii,
  • stworzenie albumu internetowego, zawierającego archiwalne fotografie, dostępny pod adresem:  www.album.nowytarg.pl,
  • zorganizowanie wystawy fotografii pt. „Ocalić od zapomnienia fotografie polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr”, na której wyeksponujemy najciekawsze zdjęcia słynnych fotografów; Edwarda Morawetza z Nowego Targu i Emila Moravetza z Kieżmarku oraz innych autorów,
  • przeprowadzenie konkursu na najciekawsze zdjęcia dotyczące historii Nowego Targu, Ocalić od zapomnienia – archiwalna fotografia z Nowego Targu do 1945 r.
  • opracowanie i druk polsko-słowackiego „Leksykonu fotografów tatrzańskich” obejmującego okres od powstania fotografii (lata 40. XIX wieku) do początku II wojny światowej.

W ramach promocji odbyły się prezentacje albumu internetowego, leksykonu fotografów tatrzańskich i wystawy. Wydaliśmy wiele materiałów promocyjnych: folderów, plakatów i ulotek oraz przeprowdziliśmy kilkadziesiąt lekcji muzealnych na temat historii Podtatrza i Tatr z wykorzystaniem zgromadzonych i opracowanych fotografii. Produktem projektu jest też zestaw multimedialny.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w powstałym Leksykonie fotografów tatrzańskich oraz albumie internetowym będą bazą dla dalszych opracowań naukowych, a zbiory fotografii zostaną utrwalone i zachowane dla przyszłych pokoleń.

Okres realizacji projektu od 1.05.2011 r. do 31.03.2012 r.

Koordynator projektu: Joanna Voit

tel. 18 266 77 76, e-mail: joannav@vp.pl, muzeum@nowytarg.pl

Zapraszamy mieszkańców Nowego Targu i nie tylko, posiadających archiwalne fotografie ukazujące dawny Nowy Targ, ludzi, ich codzienne życie, wydarzenia i uroczystości, zdjęcia rodzinne itp. do ich przynoszenia. Fotografie zeskanujemy, a oryginały zwrócimy.

Wszystkie zdjęcia, wraz z opisem, zostaną zamieszczone w internetowym albumie, który będzie fotograficznym archiwum miasta Nowy Targ.

Fotografie prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą do Muzeum Podhalańskiego, Rynek 1 Ratusz, 34-400 Nowy Targ.

Opis wydarzeń

 

1. Digitalizacja zbiorów fotograficznych

W trakcie realizacji projektu zeskanowano 400 fotografii ze zbiorów Muzeów oraz 830 fotografii przekazanych z kolekcji prywatnych na konkurs.

Konkurs fotograficzny p.t. "Ocalić od zapomnienia - archiwalna fotografia z Nowego Targu do 1945 r." trwał od 1.07.2011 r. do 7.12.2011 r. Na konkurs wpłynęło 830 fotografii udostępnionych przez 30 uczestników. Jury w składzie: Antoni Nowak – przewodniczący, Bogusław Giełczyński,  Anna Majerczyk, Adolf Szpytman, Joanna Voit przyznało nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę  Ewie Radwańskiej

II nagrodę  Eugenii Rajskiej

dwie równorzędne III nagrody Dominikowi Aksamitowi, Pawłowi Nenko

nagrody specjalne: Janinie Tętnowskiej, Phyllis  Zych-Budka,  Małgorzacie  Sawickiej, Danucie Marek 

wyróżnienia dla: Marii Chowaniec Węgrzyn, Marii Cyrus, Marii Dworskiej, Andrzeja Dziobania,  Izabeli Dziurdzik, Barbary Fąfrowicz, Marka Fryźlewicza, Bogusława Giełczyńskiego, Jadwigi Greczek, Ireny Guzik, Pawła Jędrola, Mieczysława Król – Łęgowskiego, Zofii Leśniak, Stanisława Marka, Alicji Pustówki, Ireny Szpuler, Magdaleny Węgrzyn, Krystyny Wiśniowskiej, Tadeusza Wiśniowskiego, Gabriela Wolskiego.

Zdjęcia pozyskane w trakcie konkursu stanowią bardzo cenny zbiór, wnoszący wiele do historii Nowego Targu.